Bingkisan panjapuik ada tujuh macam, yaitu : 1. Sirih langkok, yang teridiri atas : Daun siriah nan basusun Sadah kapua nan ka dipalik Gambia nan ka dipipih Pinang nan bauleh Timbakau ka dijujuik a. Asal dan tujuannya. Sirih langkok adalah kiriman yang berisi pesan dari kaum keluarga anak daro serta ditujukan kepada kaum keluarga marapulai dengan maksud : Sabalun kato ka dimulai Sabalun karajo ka dikakok Adat duduak siriah manyiriah Adat carano bapalegakan Bahasa Indonesianya : Sebelum kata akan dimulai Sebelum pekerjaan akan dihadapi Adat duduk sirih menyirih Adat cerana diedarkan b. Sirih sebagai alat komunikasi Sebelum pengelana Christoper Columbus membawa bibit tembakau dari benua Amerika hingga akhirnya sampai di Nusantara ini dan sebelum kebiasaan merokok dikenal orang di negeri ini, nenek moyang kita sudah mempunyai kebiasaan memakan sirih. Pada setiap kesempatan menerima tamu ataupun bertamu kerumah orang lain, sirih sudah merupakan adat untuk berkomunikasi dalam masyarakat kita, katakanlah sebagai adat berbasa-basi. Dan komunikasi berbasa-basi ini ditujukan kepada seluruh anggota kaum keluarga pihak marapulai, dengan mengolah sendiri sirih tersebut sesuai dengan selera masing-masing. c. Uraian sisrih di carano Setelah "sahadok sahadang - duduak barapak di tangah rumah" seorang ahli dalam bidangnya melakukan pidato peresembahan menurut adat, dengan uraiannya antara lain tentang : CARANO : Ramo-ramo tabang malayang Malayang ka Koto Tangah Banyaknyo ampek puluah Indah carano bukan kapalang Talatak di tangah-tangah Di lingkuang urang nan rapek Iyolah pandai tuan Sutan itu Manatiang banamo carano basah Carano conggak bak tiuang ka tabang Elok carano bak alang ka hinggok Baukia ba pucuak rabuang Batatah bamego-mego Ba aleh jo kasab rumin Carano nan datang dari Banjar SIRIAH : Dilorong pado siriahnyo Siriahnyo udang tampak hari Siriah tambalan kuku balam Gagangnyo bapantang putuih Buahnyo intan dengan bodi Bungo lado basaluak batang Buah diambiak ka tinaman Daun diambiak ka kusuak mandi Usah karetak retai tido Usah ka layua makin iduik PINANG : Dilorong kapado pinangnyo Pinang batantak nan batuntun Bak daun dasun dibalah duo Bak bawang dibalah ampek Batangnyo nan linggayuran Satahun tupai mamanjek Jatuah ka bawah jadi ambun Banamo si Ambun Suri SADAH : Dilorong kapado sadahnyo Sadahnyo langkitang gadang Dibasuah jo aia ambun Barandam jo pati santan Diambuih jo lingga Cino Bakipeh jo ambai-ambai Putiah nan bagai banak balam Dipalik jo jari manih Bakisa ka jari tangah Usah ka usak makin panuah GAMBIA : Dilorong pado gambianyo Kaba barito kami danga Buatan Putri Sari Lamak Sapipia jatuah ka siriah Mambayang sampai kamuko Lamaknyo tingga di rakungan Sarinyo naiak ka paroman TIMBAKAU : Santo aluih si Dami Aceh Banamo timbakau Jawa Saeto panjang jaluanyo Harum satahun palayaran Laraklah kato disimpani - disimpani pulo dengan sambah. Urang Padang mahanyia banang Dikumpa-kumpa dilipek-lipek patah tigo Jiko dirantang amuah panjang Elok dikumpa naknyo singkek Singkek sakiro kapaguno. Badia Japun di Bangkahulu Panembak ondan ateh paga Minta ampun ambo di Panghulu Sambah tibo di nan pangka. 2. Sirih Sekapur Sirih sekapur adalah sirih yang telah diramu siap untuk dimakan dan banyaknya empat buah. a. Asal dan tujuan sirih sekapur yang banyaknya empat buah itu berasal dari Urang Ampek Jinih dalam kaum keluarga anak daro dan ditujukan kepada Urang Ampek Jinih dalam keluarga marapulai. b. Pesan amanat Suguhan adat dari dan untuk Urang Ampek Jinih kedua belah pihak, mengandung pesan bahwa sirih sudah dapat dimakan dengan ungkapannya dalam adat : Lah cukuik rukun syaratnyo Lah kanai agak agiahnyo Lah bulek aia di pambuluah Lah bulek kato jo mupakaik Kok padang nan lah diukua Janji nan lah dipabuek Karajo nan ka dikakok Mukasuik nan ka disampaikan. c. Urang Ampek Jinih adalah orang-orang yang berada dalam empat tingkat kepemimpinan di dalam suku nan sepayung yang terdiri dari : "Penghulu, Ulama, Manti dan Dubalang". Mengenai urang Ampek Jinih ini, di beberapa daerah sudah bertahun-tahun fungsi Manti dan Dubalang tidak muncul dalam kepemimpinan masyarakat adat. Akan tetapi yang selalu ditampilkan dalam pidato pada upacara adat adalah : 1. Penghulu, nan gadang basa batuah - nan diamba gadang - nan dianjuang tinggi. Mampunyoi tuah dalam adat : Mambalah maampalau Mamapek mandatakan Mamacik naraco adia Memegang bungka piawai 2. Imam Katik, suluah bendang dalam nagari - palito nan tak amuah padam. Mampunyoi tuah dalam adat : Duduaknyo bacamin kitab Tagaknyo rintang jo pitua 3. Cadiak Pandai, urang nan cadiak biopari - tau di ereng dengan gendeng tau dicakah dengan kaik. Mampunyoi tuah dalam adat : Pandai manarah manalakang Pandai marapek dalam aia Mambuhua indak mambuku Mauleh indak mangasan 4. Urang Mudo, parik paga dalam nagari - punco baliuang tangah koto - tau di ribuik ka mandingin - tau di dahan kamaimpok. Satahun parang kausai - lah tahu kalah manangnyo - pantang sawah dirampakan urang - banda aia diruntuahkannyo. Kok cupak dituka urang manggaleh - jalan dianjak urang lalu - bakaokan tapo dengan gayuang - kaokan tumpu jo taralak Kok indak talok tapo jo gayuang - ataupun tumpu jo taralak - dikanalah tuah Ninik Mamak. Mampunyoi tuah dalam adat : Satapak bapantang suruik Salangkah pantang kumbali 3. Rokok Empat batang. Rokok termaksud yang dalam bahasa daerah disebut "Paisok" dahulunya adalah rokok bikinan sendiri yaitu gulungan tembakau dengan daun enau. Telah menjadi kebiasaan pula dewasa ini rokok tersebut diganti dengan rokok sigaret atau rokok kretek. a. Asal dan Tujuannya Rokok atau Paisok yang banyaknya empat batang itu berasal dari urang sumando dalam kaum keluarga anak daro dan ditujukan kepada Urang Ampek Jinih dalam kaum keluarga marapulai. b. Pesan dan Amanat Rokok yang merupakan alat komunikasi berbasa-basi dari urang sumando yang menjemput marapulai kepada pihak yang menanti, diungkapkan dalam adat : Kalau janjang lah ditingkek Bandua lah di tapiak Duduak baselo bataratik Sabalun kato ka mulai Kok iyo karajo ka dikakok Sabalun pasan ka disampaikan Siriah ka tangah tampek rokok Imbau nan tinggi tampak jauah Sabuik nan dakek jolong tasongoh Diateh rumah nan bamamak Bak itu adat nan bapakai 4. Beras dalam kambut Yang disebut kambut ialah wadah kecil bertutup dari anyaman daun pandan. a. asal dan tujuannya Beras dalam kambut berasal dari ibu bapak anak daro yang ditujukan kepada marapulai b. Pesan dan Amanat Beras dalam kambut adalah perlambang dari "lumbung nan penuh". Maksudnya adalah pesan dan amanat kepada marapulai, bahwa anak daro yang menjadi isterinya itu bertahun-tahun sebelumnya diberi makan dan dibesarkan dengan bahan makanan yang tersimpan di dalam lumbung yang selalu penuh. Maka untuk selanjutnya diharapkan swadaya dan swasembada marapulai untuk menjamin kesejahteraan sosial isteri dan anak-anaknya kelak. Sebab sebagai seorang sumando tidaklah boleh "makan mahabihkan" di dalam rumah nan bamamak, tetapi harus bisa "manukuak jo manambah" terhadap cencang latih yang telah ada. 5. Uang logam Yang senilai 105 rupiah a. asal dan tujuannya Uang logam sebanyak 105 rupiah itu berasal dari mamak rumah dalam kaum keluarga anak daro yang ditujukan kepada marapulai sebanyak 100 rupiah sebagai "uang jemputan" dan teruntuk yang membuka bingkisan penjemput sebanyak 5 rupiah sebagai imbalan jerih payahnya membuka bingkisan dan meneliti isinya. b. Pesan dan Amanat Uang jemputan yang disampaikan pihak anak daro itu adalah merupakan pengakuan terhadap laki-laki yang diterima jadi sumando itu, bahwa dia mempunyai martabat dalam adat dan berasal dari keluarga terhormat di dalam masyarakat adat. Selanjutnya lelaki yang kini jadi marapulai itu, akan didudukan pada tempatnya yang terhormat pula sesuai dengan fungsinya sebagai urang sumando di rumah nan bermamak itu. Besarnya uang jemputan itu tidak sama pada tiap Nagari dalam Luhak nan Tigo di Minangkabau. Sedangkan di Nagari lainnya dalam Luhak nan Tigo beserta Rantaunya, mungkin saja besarnya uang jemputan itu ribuan kali jumlah tersebut. Terhadap pernyataan yang mungkin timbul mengapa uang logam padahal uang kertas nilainya juga sama, maka jawabnya adalah : bahwa logam dianggap mulia dari kertas walaupun nilainya sama. (catatan : Di zaman sekarang karena jumlah uang sudah ribuan tidak mungkin pengadaan uang logam sebanyak itu, maka dilakukan dengan uang kertas saja. Begitupun di sebagian Nagari lainnya, uang jemputan tersebut dilakukan sewaktu timbang tanda bertunangan, sedangkan waktu menjemput marapulai tidak pakai uang jemputan lagi). 6. Lilin jo Ambalau Lilin yang dipakai bukan lilin untuk lampu tetapi lilin sialang atau lilin untuk membatik, sedangkan ambalau atau gala-gala biasanya dipergunakan untuk merekat punco pisau/parang atau alat pertanian lainnya dengan hulu atau tangkainya. a. Asal dan tujuannya Beras dalam kambut berasal dari ibu anak daro yang ditujukan kepada marapulai. Lilin dan ambalau yang disampaikan itu adalah perlambang harapan terhadap hubungan yang telah terjalin dengan ijab kabul dalam acara akad nikah. Maksudnya adalah bilamana lilin dan ambalau disatukan dengan jalan memaskan keduanya, maka baik dia masih panas maupun setelah dingin bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk memisahkannya kembali. Bagaikan persatuan lilin dan ambalau itulah harapan kaum keluarga, bila kedua mempelai telah melayarkan bahtera rumah tangganya, semoga tidak akan berpisah selama-lamanya. 7. Saputangan Yang disulam anak daro. a. Asal dan tujuannya Saputangan yang telah disulam sendiri oleh anak daro ini diperuntukkan untuk marapulai. b. Pesan dan Amanatnya Saputangan sulaman anak daro adalah perlambang kasih sayang. Pembalut di kala luka dan pembelai di kala duka. Saputangan dibawa kembali oleh marapulai dalam saku bajunya yang mengungkapkan kasih sayang mereka telah terpadu. Di sadur Oleh : Erwin Moechtar Sumber : Buletin Sungai Puar No. 26-Juli 1988
comments powered by Disqus
Berita Cimbuak
Cimbuak - Safemode : ON
  • By Administrator
  • 12/12/2013

Dunsanak sakalian, karena hal teknis kami tapaso melakukan update website cimbuak ka mesin nan baru iko. Untuk samantaro indak sado fungsi berjalan dengan baik, namun seiring berjalannyo waktu kami...

Berita Cimbuak
Pengumunan untuk Pemesan Jaket/Kaos Cimbuak
  • By Urang Dapua
  • 07/08/2013

Assalamu'alaikum Wr. Wb.Bagi dunsanak yang pernah memesan Jaket/kaos Cimbuak, dan telah membayar uang muka pemesanan, dimohon untuk menghubungi pengurus Cimbuak, untuk pengembalian uang pemesanan dengan...

Berita Rantau
Whulandary Putri Indonesia 2013
  • By Admin
  • 02/06/2013

Terpilihnya Wulandary Herman sebagai Putri Indonesia 2013 tentunya punya konsekwensi harus mengikuti Miss Universe, sebagaimana kita tahu dalam ajang Miss Universe ada session memakai Bikini,...